Modlitwy maryjne

23.10.2011

Do Matki Zbawiciela w intencji dzieci

0 komentarzy · 19260 czytań · Drukuj

Matko Boskiego Zbawiciela!

Pośród wszystkich matek tylko Ty jesteś Matką Dziewicą. Dzięki wspaniałomyślnemu postanowieniu Boga i Twej wielkodusznej gotowości do wiernego pełnienia Jego woli, stałaś się Dziewiczą Matką Boga i pozostaniesz Nią na zawsze. Nigdy nie ustanie cześć oddawana Ci jako Niepokalanej Matce Zbawiciela świata i miłość zbawionych przez Twego Syna. On oddał Ci ich pod opiekę, bo dzięki miłosierdziu Boga stali się Jego braćmi i siostrami, gdy nie przestając być Bogiem stał się również Człowiekiem. Tajemnica ta jest dla nas bogatym źródłem kontemplacji i zachwytu nad miłością Boga Trójjedynego ku ludziom oraz nad niezwykłą godnością, której Ty jako Matka Zbawiciela dostąpiłaś. Dzięki Wcieleniu Syna Bożego i tajemnicy paschalnej każde narodziny człowieka uzyskały wielką godność, są bowiem narodzinami istoty skierowanej ku pełni życia. Początkiem i zadatkiem tej pełni staje się chrzest - sakrament odrodzenia człowieka do życia we wspólnocie z Bogiem i z ludźmi. Każdy Twój obraz z Dzieciątkiem Jezus jest tej wspaniałej rzeczywistości przypomnieniem i zachętą do dziękowania Bogu za Jego miłość ku ludziom, a także do dziękowania Tobie za wierność przyjętemu od Boga powołaniu. Przez tę wierność otrzymujemy od Boga owoce odkupienia.

Bogarodzico!

Ziemia nie zna piękniejszego i doskonalszego macierzyństwa niż to, do którego Ty zostałaś powołana przez Boga. Nie jest nam łatwo wniknąć w Twoją mistyczną radość z tajemnicy Wcielenia, zwiastowanej Ci przez Anioła. Przeżywałaś ją w Nazarecie i w Betlejem i w każdym innym miejscu czuwania i opieki nad Jezusem. Bóg doświadczył Cię również cierpieniem. Nigdy jednak nie chciałaś wycofać się z udziału w dziele zbawienia świata.

Matko Syna Bożego!

Racz przyjąć pod swoją czułą opiekę wszystkie matki, w których łonie poczęło się życie ludzkie. Upraszaj im u Boga ewangeliczną prawość serca. Tę samą dobroć i prawość serca upraszaj także innym ludziom, od których postawy i czynów owo poczęte życie ludzkie jest uzależnione. Niech nie tylko nie grozi mu żadne niebezpieczeństwo, ale cały czas jego rozwoju niech będzie czasem błogosławionym dzięki dobru świadczonemu matce i jej dziecku.

Ojcom i krewnym poczętych dzieci upraszaj poczucie pełnej odpowiedzialności za postawę woobec matek i dzieci nienarodzonych.

Lekarzom i prawnikom, nauczycielom i wychowawcom, pisarzom i publicystom, artystom wszstkich rodzajów twórczości i pracownikom kultury, uczonym i sprawującym władzę uproś wrażliwość sumień: niech nigdy nie godzą sie na zbrodnię mordowania dzieci nienarodzonych, nigdy jej nie popełniają ani do niej nie zachęcają ani w żaden sposób jej nie aprobują. Niech starają się tworzyć klimat i warunki sprzyjające urodzeniu poczętych dzieci i dobremu ich wychowaniu. Racz przyczynić się do podtrzymania w nich żywej świadomości, że będzie to możliwe tylko wówczas, gdy jednocześnie będą się troszczyli o poszanowanie prawdziwej godności małżeństwa i rodziny oraz o warunki sprzyjające wiernemu przestrzeganiu zdrowych moralnie zasad w życiu małżeńskim i rodzinnym.

Ze szczególną serdecznością i usilnością polecamy Ci matki heroicznie przeciwstawiające się działaniom, które godzą w życie dzieci nienarodzonych. Podtrzymuj je na duchu, aby wytrwały w świętym zamiarze urodzenia poczętych dzieci i troszczenia się o ich rozwój. O tę samą moc ducha prosimy Cię dla ojców i innych członków rodzin, którzy współuczestniczą w trudzie obrony życia dzieci nienarodzonych i w trudzie wychowania już narodzonych.

Umacniaj swoim wstawiennictwem cały Kościół, aby należący do niego chrześcijanie okazali się wytrwałymi obrońcami życia dzieci nienarodzonych i aby nie ustali w staraniach o wychowanie ich do kierowania sobą według woli naszego Stwórcy i Ojca.

Matko przedziwna!

Z wielką ufnością polecamy Ci wszystkie dzieci, które rodzą się i żyją w świecie pełnym kłamstwa, zbrodni i wielorakich zagrożeń. Świat ten bywa nazywany światem okrutnym, bo często bywa taki nawet dla ludzi mocnego charakteru - dla ludzi mądrych i pełnych duchowego hartu. Szczególnie groźny, okrutny i niebezpieczny bywa dla dzieci w czasie każdej wojny, ale i w czasie pokoju nie brakuje wad i błędów, które są przyczyną okaleczeń psychicznych i duchowych.

Bóg uczynił Cię Matką, Opiekunką i Wychowawczynią Swego Syna. Bądź także Opiekunką i Wychowawczynią naszych serc. Racz wspomagać nasze dzieła i starania skierowane ku temu, aby chronić dzieci przed wszystkim, co deprawuje ich serca i znekształca rozwój osobowy.

Dopomóż nam wychować każde z nich do życia w sposób określony otrzymanym powołaniem, do cenienia i osiągania wartości godnych człowieka żyjącego we wspólnocie miłości według myśli swego Stworzyciela.

Niepokalana Matko Boga!

Miłujący Cię wielką miłością Twój sługa, Jan Paweł II, powiedział kiedyś dzieciom: "W was odbija się najczystszy, najjaśniejszy, najbardziej przejrzysty obraz Boga, naszego Ojca Niebieskiego, który stworzył was z miłości" (Watykan, 8 I 1984).

Matko pięknej miłości, bądź pośród nas, gdy usiłujemy tworzyć atmosferę miłości w naszych środowiskach rodzinnych i we wszelkich innych miejscach naszego życia, aby obraz Boga odbijający się w dzieciach nie doznał szkody, aby pozostał nietknięty, a nawet mógł się doskonalić pomimo upływu lat i konieczności zmagania się z trudnościami poszczególnych okresów rozwojowych. Ty sama przypominaj im, że nie mają bliższego sobie Przyjaciela niż Jezus Chrystus, Zbawiciel wszystkich ludzi, że zawsze - nawet w najtrudniejszych sytuacjach życia - pozostaje im bliski i że zawsze jest to obecność miłującego nas Boskiego Przyjaciela.

Bogarodzico!

Pragniemy tego usilnie i gorąco prosimy, aby Twoja miłość ku ludziom pomogła nam w przekształcaniu świata na bardziej sprawiedliwy i doskonalej troszczący się o rzeczywiste dobro każdego człowieka w duchu ewangelicznej miłości. Taki świat będzie sprzyjał dobru wszystkich dzieci, aby za wzorem Twego Syna każde z nich czyniło postępy w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi (por. Łk 2,52).

Otocz swą opieką wszystkie dzieci i prowadź je drogą doskonałości. Niech przez wiarę, nadzieję i miłość, przez prawdę i niewinność serc staną się gorliwymi apostołami Twego Syna w każdej rodzinie i parafii. Ludzie dorośli niech starają się kształtować swoje życie według słów Chrystusa: "Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego" (Mt 18,3). Potrzebujemy Twej macierzyńskiej pomocy w stawaniu się podobnymi do dzieci, dlatego o tę pomoc gorąco Cię prosimy. Prosimy także o to, abyśmy dzięki Twej obecności pośród nas okazali się w przyjętej postawie wytrwali, skoro postawa duchowa dzieci czyni je godnymi Królestwa Niebieskiego i do nich ono należy (por. Mt 19, 14).

Matko Boskiego Zbawiciela!

Pragniemy Ci przedstawić jeszcze inną prośbę. Uproś u Twego Syna zbawienny wstrząs duchowy i skruchę wszystkim gorszycielom, którzy posługując się nowoczesnymi środkami przekazu wprowadzają do serc dzieci nieład moralny: zło ubierają w szaty piękna i dobra, rozbudzają szkodliwe pragnienia, zachęcają do wrogości i lekceważenia innych ludzi, wszczepiają w dusze dzieci zbędne lęki i niepokoje.

Niepokalana Matko i Wychowawczyni Syna Bożego!

Bądź Wspomożycielką naszych działań i wysiłków wychowawczych. Niech prawda, dobro i piękno staną się ich treścią istotną, w nich bowiem najłatwiej można dostrzec wielkość i dobroć naszego Ojca Niebieskiego. Sprawą najważniejsza dla wychowawców i dla samych dzieci jest jednak serdeczna więź z Twoim Synem i przez Niego z Ojcem i Duchem Świętym. Niech Twoja macierzyńska dobroć umocni nasze trwanie w tej Bożej Komunii.

Wszelkie dobro pragniemy pełnić zawsze w łączności z Tobą. Racz umacniać rodziców i wychowawców w godnej służbie najmniejszym. Chrystus powiedział nam, że to, co zostanie im uczynione, zostanie uczynione Jemu samemu. Ufamy, że Twoja miłośc ku nam i spełniane przez nas dobro przybliżą nas do Boga, abyśmy dzięki temu stali się doskonałymi uczestnikami Jego Królestwa. Amen.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Modlitwy maryjne