Objawienia dyskusyjne

18.12.2020

Marpingen

Poczynając od września 1876 r. do lipca następnego roku trzy dziewczynki oznajmiły, że objawiła się im Pani z nieba i obiecała czynić dwie rzeczy: uzdrawiać chorych i nawracać grzeszników.

W latach 1936-1943 s. Maria Natalia otrzymywała prze­s­ła­nia skierowane do ca­­­łego świata. Niektóre dotyczyły wy­łą­cz­nie losów Wę­gier. Spisała je w książce, która ukazała się dopiero po jej śmierci w 1991 r. w Szwajcarii pt. Maryja - Zwy­cię­s­ka Królowa świa­­ta. Jezus udzielił li­cznych o­bietnic tym, któ­rzy u­cz­czą Jego Matkę w sposób szcze­gól­ny przez od­prawienie no­wenny ku czci Jej Nie­pokalanego Serca. Artykuł zawiera życiorys i wyjątki z objawień dotyczące nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi.

10.01.2014

Medjugorie

O Medziugorju w polskim internecie - uwaga na nierzetelności.

Dla uczczenia i ofiarowania Najświętszych Ran i Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa oraz dla zwycięstwa i triumfu Niepokalanie Poczętej Maryi.

 

Wspomóż nas

wesprzyj serwis