Objawienia dyskusyjne

18.12.2020

Pasyjny Krzyż Serca Jezusowego

1085 czytań · Drukuj

PASYJNY KRZYŻ SERCA JEZUSOWEGO KOŃCA CZASU

(Ostatni środek zaradczy dla świata)

"Krzyż jest przedstawiony w ten sposób dla uczczenia i ofiarowania Najświętszych Ran i Najdroższej Krwi naszego Pana Boga, Jezusa Chrystusa, oraz dla zwycięstwa i triumfu Niepokalanie Poczętej Najświętszej Dziewicy i Matki Boga Maryi" (fragment z francuskiej książki Pere Eternel - Ojciec Przedwieczny).

Krzyż Serca Jezusowego Końca Czasów

Krzyż Serca Jezusowego Końca Czasów

W 1876 r. ukazała się Matka Boża trójce pastuszkom w Marpingen (Niemcy).W setną rocznicę tych objawień pewna uprzywilejowana osoba otrzymała polecenie w objawieniu duchowo-mistycznym, żeby wykonywano i rozpowszechniano krzyże uliczne, ołtarzowe i domowe pod nazwą: Pasyjny Krzyż Serca Jezusowego Końca Czasu - z Krwawiącymi, Zwycięskimi Ranami, jak ukaże się Jezus zakrwawiony i wielki na Niebie.

Pewien wizjoner pod Paryżem otrzymał szczegółowe wytyczne, by możliwie na wielką skalę i to jak najszybciej, z powodu zbliżającego się Ostrzeżenia, te Krzyże rozpowszechniać. Sam Bóg Ojciec przyrzekł wielką nagrodę tym, którzy do tej sprawy przyłożą rękę.

Bóg Ojciec: Jest Moją Wolą, żeby okres pokoju, podarowany światu, został wykorzystany na uwielbienie Mojego Ukrzyżowanego Syna! Znak czy podobizna Jego Boskich Ran musi być ukazana możliwie jak największej liczbie ludzi, przede wszystkim młodym ludziom (...). Ci, którzy nie będą zjednoczeni ze Świętymi Ranami Mojego Syna ani z cierpieniami Jego Świętej Matki, będą mieć wielkie trudności, jeśli chodzi o wytrwanie w wierze.

Jezus Ukrzyżowany: Mój Ojciec stokrotnie odnawia obietnice, które dał tym, którzy oddają cześć Mojej Męce: Mojemu Świętemu Sercu, Mojej Świętej Głowie, Mojemu Świętemu Obliczu, Mojej Najdroższej Krwi, Moim Świętym Ranom w rękach, stopach, na boku, na Moim całym na śmierć zamęczonym Ciele... Moja agonia, Mój Krzyż, Moja cierniowa korona i boleści Mojej Niepokalanej Świętej Matki... Tych nabożeństw Ojciec oczekuje od świata, by przygotować Mój powrót w Chwale. Wykazujcie wartość Moich Ran i ich znaczenie, bo to jest czas Odkupienia, a wasze zbawienie jest w Moich Ranach. Aby wprowadzić w czyn to Odkupienie, prosi was Mój Ojciec o widzialne postawienie (podwyższenie) Mojego Ukrzyżowanego Ciała na całym świecie. Uciekajcie się do każdej z Moich Ran, które są Bramami Nieba.

Maryja: Każdy powinien podjąć się wysiłków, cierpień i walk, których podejmuje się każdy żołnierz w czasie bitwy, bo to jest powszechna mobilizacja, do której was wzywam.

Ofiarowanie przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi...

Ojcze Przedwieczny, przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi ofiarujemy Ci Krwawiące i Zwycięskie Rany Pana naszego, Jezusa Chrystusa, w połączeniu ze Łzami Jego Najświętszej Matki, a w nich całe życie dla Twej Chwały i za każdą duszę - ze wszystkim, czym jesteśmy i co posiadamy, czego sobie życzymy i planujemy, łącznie z naszymi błędami.

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Objawienia dyskusyjne

  • Marpingen
    Poczynając od września 1876 r. do lipca następnego roku trzy dziewczynki oznajmiły, że objawiła się im Pani z nieba i obiecała czynić dwie rzeczy: uzdrawiać chorych i nawracać grzeszników.
  • Maryja - Zwycięska Królowa świata
    W latach 1936-1943 s. Maria Natalia otrzymywała prze­s­ła­nia skierowane do ca­­­łego świata. Niektóre dotyczyły wy­łą­cz­nie losów Wę­gier. Spisała je w książce, która ukazała się dopiero po jej śmierci w 1991 r. w Szwajcarii pt. Maryja - Zwy­cię­s­ka Królowa świa­­ta. Jezus udzielił li­cznych o­bietnic tym, któ­rzy u­cz­czą Jego Matkę w sposób szcze­gól­ny przez od­prawienie no­wenny ku czci Jej Nie­pokalanego Serca. Artykuł zawiera życiorys i wyjątki z objawień dotyczące nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi.
  • Medjugorie
    O Medziugorju w polskim internecie - uwaga na nierzetelności.