Stowarzyszenia maryjne

16.12.2008

Stowarzyszenie Cudownego Medalika

0 komentarzy · 18954 czytań · Drukuj

Wszystko zaczęło się od objawień 27 listopada 1830 r. Na rue du Bac w Paryżu Maryja ukazała się św. Katarzynie Labouré, Maryja poleciła wybić według przedstawionego wzoru medalik i obiecała, że wszyscy, którzy będą go nosili z wiarą i ufnością, otrzymają wiele łask. Wiele osób, nosząc medalik, doznało niezwykłych łask. Sława medalika rosła. I coraz częściej mówiono o nim cudowny.

Pierwsze Stowarzyszenie Cudownego Medalika powstało w 1837 r. i w dość krótkim czasie liczyło już 250 tys. dziewcząt i chłopców. Stopniowo powstawały inne stowarzyszenia na całym świecie. Papież Pius X zatwierdził Stowarzyszenie Cudownego Medalika w 1905 r. a w 1909 r. zatwierdził jego statuty. Do Polski zostało przeniesione dokładnie 101 lat temu. Na początku XX wieku ks. Franciszek Domaradzki ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy założył w Galicji Stowarzyszenie Cudownego Medalika - nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych. Niestety, dobrze rozwijające się Stowarzyszenie Cudownego Medalika rozwiązał po II wojnie światowej narzucony Polsce rząd komunistyczny. Dopiero w 1980 r. ks. prof. Teofil Herrmann, ze Zgromadzenia Misjonarzy, wskrzesił wspomniane Stowarzyszenie, dając mu nazwę Apostolat Maryjny.

Obecnie w Polsce powrócono do nazwy: Stowarzyszenie Apostolatu Cudownego Medalika, aby wskazać na fakt objawień maryjnych z 1830 r., a zwłaszcza na dar Niepokalanej w postaci medalika, który jest środkiem apostolskiego oddziaływania.
Obecnie stowarzyszenie liczy ok 1 mln. członków.

Stowarzyszenie Cudownego Medalika powstało na bazie Apostolatu Maryjnego. To grupa osób, która zajmuje się czynieniem dobra przy pomocy Matki Najświętszej, w najbliższym otoczeniu, to jest we własnej rodzinie, wśród krewnych, przyjaciół i znajomych oraz w miejscu pracy.

Apostolat Maryjny jako główny środek przyjmuje Cudowny Medalik, który rozpowszechnia a przez to udostępnia łaski, jakie Matka Najświętsza obiecała noszącym go z wiarą i wielką ufnością względem Niej. Do Apostolatu Maryjnego może należeć każdy, kto chce szerzyć dobro razem z innymi ludźmi. Apostołowie Maryjni w każdym dniu usiłują zachować tzw. "10 Rad dla Apostolatu Maryjnego".

  10 Rad dla Apostolatu Maryjnego.
 1. Przed pracą, modlitwą, odpoczynkiem zwróć się do Najświętszej Maryi Panny ze słowami: Matko! Weź to w Swoje ręce! Tobie to ofiaruję. Matko pokieruj mną!
 2. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie! (Łk 21,36).
 3. Czytaj codziennie kilka zdań z Pisma św. i bierz z nich naukę życiową!
 4. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem które pochodzi z ust Bożych (Mt 4, 4).
 5. Módl się codziennie za swoją rodzinę, krewnych, przyjaciół i znajomych oraz współpracowników!
  Módlcie się jeden za drugiego... Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego (Jk 5,16).
 6. Uświadamiaj sobie, że każdy człowiek jest żywym sakramentem Chrystusa!
  Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili (Mt 25, 40).
 7. Odwiedź osobę chorą, samotną, przeżywającą smutek, zmartwienie, zwłaszcza śmierć członka rodziny!
  Weselcie się z tymi którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą (Rz 12,15).
 8. Uśmiechaj się życzliwie do otoczenia, promieniuj radością, roztaczaj wokół siebie pogodę i optymizm!
  Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam: radujcie się! (Flp 4, 4). Weselcie się nadzieją! (Rz 12,12).
 9. Wypożyczaj książki, czasopisma, teksty religijne, by i inni korzystali z religijnej lektury i karmili się słowem Bożym!
  Słuchajcie głosu mojego i postępujcie według tego, co wam rozkazałem. Będziecie moim ludem, Ja zaś będę waszym Bogiem (Jr 11, 4).
 10. Daj Cudowny Medalik najbliższym w rodzinie, krewnym, przyjaciołom, znajomym i współpracownikom, osobom chorym i cierpiącym, przeżywającym wątpliwości religijne i niepraktykującym! "Wszyscy, którzy go nosić będą, dostąpią wielkich łask" - słowa Najświętszej Maryi Panny do św. Katarzyny Laboure.
 11. Pozyskaj inne osoby dla idei Apostolatu Maryjnego!
  Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha (Rz 12,11).
 12. Na końcu każdego dnia pomyśl, co uczynisz, by dzień następny był jeszcze obfitszy i bogatszy w dobre czyny!
  Ci którzy wierzą w Boga mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Niechże i nasi wierni nauczą się przodować w spełnianiu dobrych czynów (Tt 3, 8-14).

W dniu 27 każdego miesiąca Apostolat spotyka się na wspólnej modlitwie i rozważaniu.
  Cztery cechy charakteryzują Apostołów Maryjnych:
 1. poznawanie Matki Najświętszej,
 2. często powtarzane poświęcenie się Matce Bożej,
 3. miłość braterska,
 4. pokora.
  Apostolat Maryjny wyznacza sobie potrójny cel:
 1. pogłębianie kultu Niepokalanej życiem autentycznie chrześcijańskim i rozpowszechnianie Cudownego Medalika, połączone z odpowiednim pouczeniem;
 2. oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci,
 3. propagowanie idei braterskiej miłości i likwidowanie obojętności, niechęci, niezgody i napięć oraz długotrwałych sąsiedzkich względnie rodzinnych niesnasek czy nieporozumień często przeradzających się w nienawiść.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Stowarzyszenia maryjne

 • Jasnogórska Rodzina Różańcowa
  Jasnogórska Rodzina Różańcowa powstała w okresie odnowy religijnej narodu polskiego w czasie obchodów tysiąclecia Chrztu Państwa Polskiego, założona przez o. Bronisława Matyszczyka. Swoimi korzeniami sięga roku 1610, kiedy zostało założone Bractwo Różańcowe. Stowarzyszenie o charakterze modlitewnym.
 • Legion Maryi
  Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, którzy docierają do wierzących i niewierzących, wspierają ich duchowo, pomagają im pogłębiać wiarę, szerzą kult Matki Bożej, głoszą Ewangelię.
 • Rycerstwo Niepokalanej
  Rycerstwo Niepokalanej, założone przez św. Maksymiliana Kolbego 16 października 1917 r. w Rzymie pod łacińską nazwą Militia Immaculatae (MI), jest publicznym, powszechnym i międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych: świeckich i duchownych.
 • Sodalicja Mariańska
  Sodalicja Mariańska to stowarzyszenie religijno-społeczne, hufiec Maryi. Sodalis znaczy "Przyjaciel". Sodalis Marianus to Przyjaciel Maryi. Należący do Sodalicji Mariańskiej są więc "Gronem Przyjaciół Maryi".
 • Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki
  Powstało staraniem ks. Bosko przy Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Turynie 18 IV 1869 r. Obecnie liczy ok. 30 000 członków na świecie.
 • Stowarzyszenie Montfortańskie
  Stowarzyszenia "Maryi Królowej Serc".
 • Stowarzyszenie Młodzieży Maryjnej
  Stowarzyszenie Młodzieży Maryjnej ma swoje źródło w objawieniach Matki Bożej św. Katarzynie Laboure z 18/19 lipca 1830. Powstało na wyraźne życzenie Matki Bożej. Zasadniczym celem jest pogłębienie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i szerzenie Jej kultu.
 • Stowarzyszenie NMP Królowej Polski
  Odnowić wszystko w Chrystusie - to była dewiza św. Piusa X papieża. Stowarzyszenie postanowiło przyjąć tę dewizę za swoją oraz owocnie ją rozwinąć. Chcemy ODNOWIĆ WSZYSTKO, CO POLSKIE, W CHRYSTUSIE, W IMIĘ MARII KRÓLOWEJ POLSKI W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO.