Zgromadzenia maryjne

09.02.2009

Niepokalanki

0 komentarzy · 15077 czytań · Drukuj

Historia

Zgromadzenie założone przez m. Józefę Karską (1823-1860) i m. Marcelinę Darowską (1827-1911) przy współudziale o. Hieronima Kajsiewicza, powstało w Rzymie w 1857 r. Matka Marcelina Darowska, w znaczącym dla historii naszego narodu roku 1863, przeniosła je na ziemię ojczystą.

Cel i zadania

Celem duchowym Zgromadzenie jest: chwała Boża, miłość w odpowiadaniu Miłości oraz ukochanie każdej woli Bożej.

Zadaniem Zgromadzenia jest służyć Kościołowi modlitwą i pracą nad formacją polskiej kobiety.

Działalność

Siostry zajmują się wychowaniem młodego pokolenia. Prowadzą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z internatami dla dziewcząt. Katechizują dzieci i młodzież w szkołach państwowych. Pomagają w odprawianiu rekolekcji indywidualnych i grupowych. Biorą czynny udział w ruchu odnowy soborowej Kościoła. Prowadzą pracę misyjną na Białorusi i Ukrainie.

Ze szczególną gorliwością Siostry starają się szerzyć i pogłębiać cześć Matki Bożej, rozbudzając miłość do Niej i zachęcając do naśladowania Jej w swoim życiu.

Pod ich opieką znajdują się dwa sanktuaria maryjne: w Szymanowie, gdzie znajduje się koronowany posąg Niepokalanej, zwanej Panią Jazłowiecką; i w Kościerzynie z koronowaną figura Matki Bożej Bolesnej.

Domem macierzystym Sióstr do 1946 r. był Jazłowiec (diecezja lwowska), obecnie mieści się tam dom rekolekcyjny bł. Marceliny Darowskiej, a w jednej części skrzydła sanatorium.
Aktualny dom generalny znajduje się w Szymanowie (diecezja łowicka, 6 km od Niepokalanowa).

Duchowość

Duchowość Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek można by zamknąć w jednym zdaniu jego Założycielki, bł. Matki Marceliny Darowskiej: Miłość w odpowiadaniu miłości.

Skoro Bóg tak kocha, skoro dał nam Syna i nie oszczędził Go, ale doświadczył prześladowaniem i śmiercią w poniżeniu, skoro dał nam najpiękniejszy dar Swojej stwórczej mocy - Niepokalaną, to zadaniem wewnętrznym każdej siostry niepokalanki jest świadome, dobrowolne i całkowite odpowiadanie Mu na ten dar Jego miłości.

W formule ślubów czasowych każda siostra wypowiada słowa: "Ufam, Boże, że zamiar ten jest darem Twojej łask i proszę Cię, abyś mi dozwolił wypełnić go na Twoją chwałę".

Życie duchowe każdej niepokalanki ma charakter paschalny. Prowadzi od wykorzenienia grzechu i złych przywiązań ze swego życia - co bł. Matka Marcelina nazywała śmiercią sobie - i stopniowe wprowadzanie Boga do swojego serca, a przez to budowanie już tu na ziemi Królestwa Bożego. "Celem istotnym, rdzennym - jak pisze bł. Matka Marcelina - jest ten, dla którego nas Bóg stworzył i dla którego Zgromadzenie wzbudził: chwała Boża". Stąd zawołanie sióstr: Deus Solus! (Bóg Sam, jedynie Bóg). On jest Tym jedynym i właściwym celem naszych życiowych dążeń, do którego zmierzamy ścieżką ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Apostolat

Siostry prowadzą następujące rodzaje działalności:

- dzieło wychowania krajowi nowego pokolenia przez wszechstronnie pojęta edukację intelektualną, moralną i religijną. Stąd głównym kierunkiem działań sióstr niepokalanek jest prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i żeńskich szkół średnich z internatami.

- żywy kontakt z dawnymi wychowankami, współpraca z Koleżeńskim Zjednoczeniem Jazłowieckim (KZJ), organizowanie zjazdów poszczególnych roczników, spotkań opłatkowych czy rekolekcji.

- pomoc w odnowie i kształtowaniu właściwej relacji z Bogiem poprzez rekolekcje. Dziś w głównej mierze siostry prowadzą rekolekcje dla dziewcząt z gimnazjum i szkół średnich oraz rekolekcje i dni skupienia dla studentek i osób pracujących. W domach, gdzie znajdują się szkoły prowadzone są rekolekcje dla dawnych uczennic, dni skupienia dla rodziców uczącej się w nich młodzieży, niekiedy także dla rodzin sióstr. Siostry wraz z uczennicami szkół pomagają w organizacji i prowadzeniu rekolekcji dla dzieci i młodzieży w parafiach.

- szerzenie kultu Najświętszej Maryi Panny - to szczególny przywilej i obowiązek każdej niepokalanki. W domach zakonnych w Szymanowie i Kościerzynie znajdują się koronowane wizerunki NMP, z tego też wypływa służba pielgrzymom, którzy przybywają do sanktuariów.

- dzieło ewangelizacji i katechizacji prowadzone jest zarówno w państwowych szkołach w kraju, jak również na placówkach misyjnych na Ukrainie i Białorusi.

- służba Ojczyźnie, szerzenie postaw patriotycznych, udział w ważnych wydarzeniach kraju, troska o losy narodu, prawie wiekowe już utrwalanie kontaktów z 14 Pułkiem Ułanów Jazłowieckich, ich rodzinami, członkami wielopokoleniowej Rodziny Jazłowieckiej, kontynuatorami ich tradycji w służbie Ojczyźnie: Pierwszym Batalionem 6 brygady Kawalerii Pancernej im gen. K. Plisowskiego i drużyną harcerską im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

- pomoc charytatywna ubogim rodzinom, więźniom, rezydentom Domów Pomocy Społecznej, szczególna troska o biedne dzieci - organizowanie dla nich świetlic, rekolekcji, spotkań, zabaw; pomoc materialna i duchowa.

- przygotowywanie nowych publikacji, współpraca z Radiem Niepokalanów - to kolejne wyzwania, które stoją przed współczesną niepokalanką.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Zgromadzenia maryjne

 • Karmelici
  Na przełomie XII i XIII w. na zboczach Góry Karmel w Palestynie powstała wspólnota pustelników, którzy na znak szczególnej więzi z Matką Bożą nazwali siebie Braćmi NMP z Góry Karmel.
 • Marianki
  Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej zostało założone przez Sługę Bożego ks. Jana Schneidera (1824-1876). Był kapłanem niestrudzonym w czynieniu miłosierdzia. Jego kapłańskie życie odznaczało się głęboką wiarą, niezłomną nadzieją i ofiarną miłością. Szczególną nadzieję pokładał w Maryi Niepokalanej. Jej także powierzył swoje dzieło.Swoje pierwsze zadanie Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanejwidzi w służbie młodzieży żeńskiej i kobietom,aby im pomagać w urzeczywistnianiu chrześcijańskiego życia w miłości
 • Służebniczki (SSNMP)
  Zgromadzenie zakonne habitowe, oddające się zewnętrznej działalności apostolskiej i dobroczynnej, o ślubach publicznych na prawie papieskim. Cel Zgromadzenia: służba bliźnim najbardziej potrzebującym pomocy duchowej czy materialnej, zwłaszcza dzieciom, ubogim i chorymHasło Zgromadzenia: Przez Maryję do Jezusa. Założyciel: bł. Edmund Bojanowski
 • Zgromadzenie Córek Maryi Niepoka...
  Siostry ze Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej założone 21 XI 1891 r. w Zakroczymiu przez bł. Honorata Koźmińskiego przy współudziale Walerii Ludwiki Gąsiorowskiej. Siostry pracują wśród ludności miejskiej, od początku istnienia wspólnoty nie noszą stroju zakonnego. Ubierają się jak świeckie osoby, co ułatwia im wejście do różnych środowisk, nawet tam, gdzie oficjalna obecność Kościoła jest utrudniona.